Zeevangnet naar 2020

De aanleg van ons glasvezelnet vordert met de snelheid van bevroren stroop. Inmiddels is het project een jaar vertraagd. Hoe komt dat, waar staan we nu en wanneer is het klaar?

Waarom duurt het zo lang?

Er zijn vier belangrijke oorzaken in willekeurige volgorde:

 1. De traagheid waarmee instanties meewerken en vergunningen zijn verleend. HHNK, Gemeente Edam-Volendam, Prorail, Staatsbosbeheer, Milieudienst IJmond om een paar belangrijke te noemen.
  Soms ging het om weken durend overleg over overlappende bevoegdheden tussen instanties, soms konden vergunningen aanvankelijk niet verleend worden en moest Tom Poes er aan te pas komen. Ongeveer alle bureaucratische problemen die we kunnen bedenken hebben zich voorgedaan. Zeevangnet is merkbaar het eerst dekkende glasvezelnet boven het IJ met alle kinderziektes van dien.

 2. Extra maatregelen om op een aantal plekken mogelijk vervuilde grond op de juiste wettelijk voorgeschreven manier te benaderen. Het graafproces duurt langer en kost meer.

 3. De capaciteit van de aannemer en onderaannemers. De arbeidsmarkt is krap en graafploegen lastig te vinden. Op dit moment eind 2019 is dit de grootste hindernis om vaart te maken.

 4. Een aantal trajecten waar het vele water in de Zeevang, waterkeringen en niet in het minst de dijkversterking obstakels bleken en andere tracés nodig waren.

Tenslotte hebben wij als Zeevangnetters, bewoners zoals iedereen en bekend met de specifieke situatie in de Zeevang, ook wel eens gedacht dat opdrachtgever en aannemer dingen handiger hadden kunnen aanpakken. Zeevangnet heeft met name richting HHNK en Gemeente een aantal keer een rol gespeeld om een vastlopend proces weer vaart te geven.

Maar echt invloed heeft Zeevangnet niet. Contacten mogelijk maken, een helpend woordje, correcte lokale informatie. Tom Poes dus. Dat is het wel. E-Fiber en NKM moeten de klus klaren. Zij zijn verantwoordelijk.

Alles bij elkaar heeft dit een jaar vertraging opgeleverd en de klus is nog niet klaar.

Waar staan we nu?

 • Enkele honderden woningen hebben inmiddels een werkende glasvezel aansluiting (Kwadijk, Oosthuizen, Warder).
 • Wij schatten dat de helft of meer van alle woningen tot in de meterkast glasvezel heeft en geactiveerd kan worden. Zij worden op dit moment actief benaderd door Trined. Tegen eind februari kunnen al deze woningen aangesloten zijn.

 • Er zijn nog honderden woningen waar de kabel bij de gevel ligt maar nog niet in de meterkast. Soms is het eigenlijke glasvezel in de straat nog niet “geblazen” of ontbreekt ergens anders nog een schakel. Daar waar woningen aangesloten kunnen worden, worden afspraken met bewoners gemaakt voor aansluiting in de meterkast.

 • Het aantal trajecten waar alle plannen en vergunningen er zijn maar nog niet is gegraven daalt nu snel. Middelie, de verbinding Middelie Kwadijk, Verloren Einde, Oosteinde. Op deze trajecten wordt gewerkt of ze staan voor de komende weken in de planning. Evenals bij het werk voor de meterkastaansluiting is hier echter soms de capaciteit om te graven een knelpunt.

 • Trajecten waar vergunningen en/of overeenkomsten met grondeigenaren nog lopen. Dit is vooral in Beets het geval, maar ook de Laag Schardammerweg en Schardam ten Noorden van het gemaal. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt.

Wanneer is het klaar?

Op grond van onze informatie over waar we nu staan (werk te doen, papierwerk, planning, capaciteit) kunnen we geen exacte einddatum geven waarop alle woningen glasvezel in de meterkast én alle 1400 abonnees een werkende aansluiting hebben. De vele invloeden op het werk betekenen dat er op verschillende plaatsen tegelijk gewerkt wordt en de planning vanwege allerlei hindernissen vaak gewijzigd wordt. Niet alleen vertraagd! Soms worden graafploegen ook eerder op een andere plek ingezet. Dit soort onduidelijkheden heeft het al het hele project lastig gemaakt om op gezette tijden de bewoners te informeren over de voortgang. Vaak was informatie te onzeker en na korte tijd al weer gewijzigd. We vermoeden dat het de komende maanden niet anders zal zijn.

Om al deze redenen blijft het dus ook nu eind 2019 moeilijk aan te geven wanneer iedereen werkend glasvezel heeft. Ook voor ons is het volgen van de voortgang als kijken in een kijkdoos met een klein gaatje. De eerste maanden van 2020 zal er zeker nog gewerkt worden. Tegen de lente moet het klaar kunnen zijn als alles van een leien dakje loopt. Maar dat is dit hele project nog nooit gebeurd. Nog even volhouden dus!

Namens het bestuur Stichting Zeevangnet
Jan Willem Tellegen
Wim Schoenmaker

Contact

Bedankt voor het bezoek aan onze website en uw belangstelling voor uw eigen glasvezelaansluiting. Belangstelling schept geen enkele verplichting en betekent niet direct uw deelname. Uiteraard kunt u zich direct inschrijven voor uw glasvezelaansluiting. Maar heeft u vooraf vragen dan kunt u hiervoor ook terecht op deze website (ga hiervoor naar vragen). Staat uw vraag hier niet bij of heeft u behoefte aan andere informatie, dan kunt u ons ook mailen.

Stel hier uw vraag

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]