Glas naar Beets

Zoals in ons vorige bericht beschreven is Beets het laatste dorp waar nog veel werk aan de winkel is voordat alle inwoners een werkende  glasvezelaansluiting hebben. In Beets moet met een groot aantal inwoners een overeenkomst afgesloten worden om de kabel in hun particuliere grond in te graven. Dat is nodig omdat er na heel veel overleg duidelijk geworden is, dat in Beets alleen een tracé voor glasvezel tegen redelijke kosten mogelijk is  als er in particuliere grond wordt gegraven. Glasvezel is alleen mogelijk als iedereen meedoet.

Een aantal inwoners heeft al een overeenkomst in de brievenbus gehad en ook al getekend. De overeenkomst geeft in detail aan wat er gevraagd wordt en hoe het werk plaatsvindt. Uiterlijk eind volgende week (Pinksterweekend) hebben alle inwoners  die gevraagd worden te tekenen de overeenkomst in huis. NKM verwacht alle overeenkomsten uiterlijk half juni terug.

In normale tijden zouden we zeker een bijeenkomst georganiseerd hebben om alle vragen te beantwoorden. Dat gaat nu helaas niet. Als er vragen zijn kunnen inwoners altijd per email bij aannemer NKM (zie hun brief) of bij ons (info@zeevangnet.nl ) terecht.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat iedereen de overeenkomst tekent en terugstuurt. Als er ook maar één ontbreekt komt de aanleg van glasvezel in elk geval naar een groter aantal adressen en misschien in heel Beets in gevaar.

Doe mee en doe het voor elkaar.

Bestuur Zeevangnet

Lees verder

Voortgang aanleg glasvezelnet

Zijn het glasvezelnetwerk en alle aansluitingen nu bijna klaar?

Ja en nee.

Ja, voor het grootste deel van de Zeevang. Het grootste deel van de inwoners dat zich inschreef heeft inmiddels een werkende aansluiting. De resultaten van de “tientjesacties”, waarbij abonnees een vereniging naar keuze konden steunen zijn zichtbaar. In Kwadijk en Middelie wordt op dit moment de laatste hand gelegd en kan Trined de huizen aansluiten. Vanuit het Oosteinde in Oosthuizen wordt de komende weken gewerkt aan de verbinding met Etersheim en Schardam. Dan kunnen ook daar door Trined de aansluitingen gemaakt worden. Op al deze plaatsen kan het netwerk deze zomer klaar zijn.

Maar er zijn nog steeds knelpunten. In Beets is net aan een groot aantal inwoners een brief verstuurd met het verzoek met E Fiber een overeenkomst te sluiten om de kabel in hun particuliere grond in te graven. Volgende week gaat een tweede zending brieven uit. Er is in de nauwe straat die door het lange lintdorp loopt geen plaats voor de kabel. Wij hopen dat alle aangeschreven inwoners hieraan meewerken. Medewerking van alle aangeschreven Beetsenaren is nodig. Anders komt de aanleg in heel Beets in gevaar. Eind mei verwacht NKM alle getekende overeenkomsten terug en weten we of er inderdaad gegraven kan worden. Als er witte rook is, start NKM binnen een maand. Dan ligt ook in Beets een kosteloze aansluiting op glasvezel in het verschiet.

Tenslotte is er nog een vijftiental adressen helemaal in het Noorden van de Zeevang. De Laag Schardammerweg en huizen langs de IJsselmeerdijk richting Scharwoude. Daar kan tot nu toe nog geen kabel heen, omdat het nieuwe gemaal tussen binnenwater en het Markermeer niet gepasseerd kan worden. Een oplossing is denkbaar door deze huizen aan te sluiten op het netwerk van Koggenland waar E Fiber en NKM op dit moment ook glasvezel aanleggen.

Bestuur ZeevangNet

Lees verder

Te hoge kosten in rekening gebracht

Nu steeds meer inwoners werkend glasvezel hebben met een aansluiting van Trined blijkt dat in veel gevallen te hoge kosten in rekening gebracht worden. Euro 61 per maand in plaats van de afgesproken euro 56 voor een aansluiting met internet, TV en telefoon.

Trined heeft ons beloofd dat dit probleem zo snel mogelijk wordt opgelost. De prijs is 56 euro per maand en te veel betaalde euro´s worden gecrediteerd

Bestuur ZeevangNet

Lees verder

Update planning uitrol Glasvezel

Als alle abonnees van TriNed in de Zeevang voor de zomer kunnen genieten van het nieuwe glasvezelnetwerk, zal Stichting ZeevangNet een zucht van verlichting slaken. Het dorp Beets geldt nog als grootste knelpunt. ,,Maar voor alle andere kernen is dit scenario redelijk realistisch’’, laat bestuurder Wim Schoenmaker van de vrijwilligersorganisatie weten.

In oktober spraken hij en voorzitter Jan Willem Tellegen nog de hoop uit dat voor het einde van afgelopen jaar het merendeel van de polder over snel internet zou beschikken. De praktijk bleek weerbarstiger. Begin december schreven zij in een update: ’De aanleg van ons glasvezelnet vordert met de snelheid van bevroren stroop’. Nu, anderhalve maand later, zijn de geluiden weer wat optimistischer.

Het goede nieuws is dat er in delen van Kwadijk, Oosthuizen en Warder bofkonten wonen die al beschikken over een goed werkende glasvezelaansluiting. Binnen anderhalve maand moet dat ook gelden voor Hobrede en de zogenaamde ’open eindjes’ in Warder waar nu nog abonnees in afwachting zijn. ,,De praktijk heeft geleerd dat provider TriNed vrij snel voor de activering kan zorgen als de glasvezelkabel eenmaal bij in de meterkast van woningen ligt’’, aldus Schoenmaker.

Twee maanden zal het nog gaan duren voor de resterende aansluitingen in Kwadijk. Schoenmaker: ,,Tot aan de watertoren is alles gelegd. Nu moet de kabel nog worden doorgetrokken tot en met het Verloren Einde, richting de Beemsterbrug.’’

Ook voor Middelie komt het einde in zicht, naar gehoopt wordt binnen een maand of drie. Vanaf het Noordeinde wordt gegraven, aansluitend op de Klemweg. De onderdoorgang bij het gemaal Middelie/Kwadijk vormt nog een bespreekpunt bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. ,,Maar dat mag geen invloed hebben op de oplevering’’, verwacht Schoenmaker.

Half februari staat de spoorboring gepland op het Oosteinde in Oosthuizen. ,,Een lastige klus’’, weet Schoenmaker inmiddels. ,,En de bomen die pal langs het Oosteinde staan, leveren ook nog wel wat probleempjes op bij het graven. Maar als hier eenmaal gegraven is, dan schiet je gelijk een heel eind door via Etersheim tot aan de brug bij het gemaal in Schardam, waar de glasvezelkabel al ligt.’’ Drie tot vier maanden staat er voor dit deel van het netwerk.

Aan de andere kant van het gemaal ligt de Laag-Schardammerweg. Voor deze dijkweg wordt nog gezocht voor een goede oplossing. Mogelijk wordt die gevonden in een combinatie met Westerkoggenland, waar aannemer NKM ook bezig is met de aanleg van glasvezel.

Zoals als langer bekend, vormt Beets het sluitstuk van de operatie. Hier moet de aanleg van het netwerk verder door privégrond dan oorspronkelijk gepland. ,,Van de N247 tot het viaduct onder de A7 zal het traject anders lopen. ,,Bij HHNK, NKM en E-Fiber (dat het netwerk daadwerkelijk aanlegt, red.) staan de neuzen dezelfde kant op, maar met de betrokken burgers moet nog overlegd worden. Wij hopen echter dat voor de bouwvakvakantie alles werkt.’’

Dan zullen 2800 woningen zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk. Tussen de 1500 en 1600 inwoners hebben of krijgen een abonnement bij TriNed. Grote winnaars zijn in elk geval diverse verenigingen in de Zeevang. Via de verenigingsactie van TriNed kon elke nieuwe abonnee tijdens de wervingscampagne een tientje of meer laten overmaken naar een zelfgekozen vereniging. De uitverkoren clubs hebben inmiddels al ruim 3.000 euro te verdelen.

Bestuur ZeevangNet
Bron: Noordhollands Dagblad
Dagblad Waterland/Dagblad Zaanstreek

Lees verder

Zeevangnet naar 2020

De aanleg van ons glasvezelnet vordert met de snelheid van bevroren stroop. Inmiddels is het project een jaar vertraagd. Hoe komt dat, waar staan we nu en wanneer is het klaar?

Lees verder

NKM Planning voortgang aanleg Glasvezelnet

Na diverse gesprekken samen met NKM, HHNK en gemeente Edam-Volendam, waarin de ontstane hobbels zoveel mogelijk weggestreken zijn, kunnen wij nu een voorlopige planning geven over de voortgang van de aanleg Glasvezelnet door NKM […]

Lees verder

Nieuwe providers?

Trined blijft het eerste jaar als enige de aanbieder. Daarna komen er ook andere providers bij. Inwoners vragen of dit ook KPN of Ziggo zullen zijn. Dat is nooit uitgesloten maar deze beide bedrijven hebben tot nu toe geen enkele belangstelling laten blijken via het glasvezelnetwerk van E-Fiber diensten te willen aanbieden. Voorlopig gaat ZeevangNet er van uit dat KPN en Ziggo geen aanbieders worden. Zij hebben immers een eigen netwerk in de grond liggen.

Lees verder

De aanleg vindt overal in vier stappen plaats

In welke stappen gaat de aanleg van mijn glasvezelaansluiting plaatsvinden? De aanleg vindt altijd plaats in vier stappen. Hieronder een korte beschrijving van deze stappen:

  1. De schouw. Er komt iemand van E-Fiber langs om met u persoonlijk te bespreken waar en hoe de aansluiting in uw woning wordt aangelegd. Dit is inmiddels (bijna) overal gebeurd.
  2. Er wordt gegraven in de straat en de glasvezel kabel wordt buiten tot aan de gevel aangelegd.
  3. De kabel wordt naar binnen gebracht en de aansluiting wordt gemonteerd op de afgesproken plaats. Hiervoor moet u uiteraard thuis zijn. Er gebeurt nog niets met uw huidige abonnement op internet, TV of bellen.
  4. Als u zich daadwerkelijk hebt ingeschreven voor een abonnement bij Trined, wordt een afspraak gemaakt om het glasvezel modem aan te sluiten en te testen dat alles werkt. Pas dan heeft u diensten over glasvezel en biedt Trined aan uw oude abonnementen op te zeggen, met behoud van uw oude telefoonnummer. Trined is ook bereid in overleg uw computers, TV etc aan te sluiten. Als dit meer dan bijvoorbeeld een half uurtje duurt en/of extra materiaal vraagt gaan wij er van uit dat dit niet gratis is.

Meer informatie kunt u ook vinden op deze pagina.

Lees verder

Aanleg glasvezel loopt zes weken uit

De aanleg van het glasvezelnetwerk in de Zeevang vordert gestaag. Bij de aanleg zijn  veel verschillende instanties betrokken, waarmee samenwerking noodzakelijk is. Overleg met deze instanties zoals gemeente, Hoogheemraadschap, Prorail en provincie is soms complex en tijdrovend. Hierdoor zijn verschillende gebieden in de Zeevang in verschillende stadia van aanleg, maar door al dit overleg wordt de oorspronkelijke planning uit mei op een aantal punten helaas overschreden.

Inmiddels is door intensief overleg meer zicht op de planning voor de volledige aanleg. Deze planning kunt u vinden op de planningspagina

Lees verder

Aansluiting komt steeds dichterbij

Voor verschillende delen van de Zeevang komt de aansluiting op het glasvezelnetwerk steeds dichterbij. Voor veel inwoners aanleiding om nog eens goed te kijken naar deze aansluiting en de mogelijkheden die gaan ontstaan. En dat daarbij (nieuwe) vragen ontstaan is natuurlijk heel begrijpelijk. Daarom brengen we onder de aandacht dat u deze vragen kunt stellen door:
  • het sturen van een mail naar e-fiber@nkm.nl of bellen naar 088 – 1818228 als het gaat om het aanlegproces naar uw woning
  • contact op te nemen met Trined (www.trined.nl of bellen 0880 80 3030) als het gaat om (technische) vragen over de werking en aansluiting van uw nieuwe internetverbinding binnen uw woning

Lees verder

Contact

Bedankt voor het bezoek aan onze website en uw belangstelling voor uw eigen glasvezelaansluiting. Belangstelling schept geen enkele verplichting en betekent niet direct uw deelname. Uiteraard kunt u zich direct inschrijven voor uw glasvezelaansluiting. Maar heeft u vooraf vragen dan kunt u hiervoor ook terecht op deze website (ga hiervoor naar vragen). Staat uw vraag hier niet bij of heeft u behoefte aan andere informatie, dan kunt u ons ook mailen.

Stel hier uw vraag

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]